Vår styrelse för perioden 2023-2025

Ordförande: Daniel Rivera Reynoso
Kassör: Nayra Fyrestam & Raul Reynoso
Sekreterare: Teresa Norman
Kultursekreterare: Natalie Rivera Castillo & Marlon Herrera
Medlemsrepresentant: Amanda Rubino Urbina 
Suppleant: Sofie Copa