Vår styrelse för perioden 2021-2022

Ordförande: Raul Reynoso
Kassör: Jesus Catillo & Guadalupe Reynoso
Sekreterare: Teresa Norman

Medlemsrepresentant: Nicole Paz
Suppleanter: Nayra Fyrestam & Daniel Reynoso Natalie Riviera Castillo